Main content

Повідомлення

18 апрель 2018  |  Опубліковано в: Новини

ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у відповідності до пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє наступну інформацію:
Згідно переліку акціонерів ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складеного станом на 16 квітня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства 1 696 000 (Один мільйон шістсот дев’яносто шість тисяч) штук, кількість голосуючих акцій - 1 696 000 (Один мільйон шістсот дев’яносто шість тисяч) штук.

Читати далі...