Main content

Інформація для акціонерів і стейкхолдерів

Інформація для акціонерів та їх представників

11 апрель 2024  |  Опубліковано в: Новини

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства – 1 696 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 1 696 000 простих іменних акцій.

Читати далі...